Matrex logo

REFERENCE:

AERODROM „NIKOLA TESLA“ BEOGRAD,
AERODROM PODGORICA – glavna pista (izvodio radove INSTITUT ZA PUTEVE BEOGRAD),
JP „PUTEVI SRBIJE“,
A.D. „SRBIJAPUT“ BEOGRAD,
A.D. „SRBIJAAUTOPUT" BEOGRAD,
A.D. „VOJVODINAPUT-PANČEVO“ PANČEVO,
A.D. „PUTEVI“ ČAČAK,
A.D. „PUTEVI“ UŽICE,
A.D. „PUTEVI“ POŽEGA,
A.D. „NOVI PAZAR-PUT“ NOVI PAZAR,
A.D. „VOJVODINAPUT-ZRENJANIN“ ZRENJANIN,
P.Z.P. „BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD,
P.Z.P. „ZAJEČAR“ A.D. ZAJEČAR,
P.Z.P. „KRAGUJEVAC“ d.o.o.,
P.Z.P. „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC,
P.Z.P. „NIŠ“ A.D. NIŠ,
P.Z.P. „VRANJE“ A.D. VRANJE,
P.Z.P. „VALJEVO“ A.D. VALJEVO,
P.Z.P. „KRUŠEVACPUT“ A.D. KRUŠEVAC,
JKP „VODOVOD“ KRALJEVO,
JKP „VODOVOD“ LESKOVAC,
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZCIJA,
JKP „GREJANJE“ PANČEVO,
JKP „KOMUNALAC“ NOVI BEČEJ,
JKP „PUTEVI“ KRALJEVO,
JKP „MLADOST“ PANČEVO,
JKP „ZELENILO“ PANČEVO,
JP „VODOKANAL“ BEČEJ,
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN,
J.P. „GRADAC“ ČAČAK,
LUKA „DUNAV“ A.D. PANČEVO,
KP „NAŠ DOM“ LOZNICA,
„CRNAGORAPUT“ A.D.,
„SARAJEVOPUTEVI“ D.D.,
„ULICA I PATIŠTA“ SKOPLJE

Matrex je efikasan na minus 26 stepeni Matrex efikasan u ekstremnim uslovima Matrex je efikasan na plus 49 stepini
  • AUTOPUT E-75

  • KRPLJENJE ZA POTREBE JKP VODOVOD BEOGRAD

  • 24 MESECA KASNIJE